www.00440.com点击收藏,带您一起发家致富

导航:返回首页刷新当前资料

 

题:【锦江之星】╬══→◆绝杀半波◆绝杀半波◆绝杀半波◆╬══→21世纪无错记录!

 

 

135期【锦江之星】杀半波---->绿单<----开:猴04对----狠狠干掉

136期【锦江之星】杀半波---->红双<----开:羊17对----狠狠干掉

137期【锦江之星】杀半波---->蓝双<----开:鸡15对----狠狠干掉

138期【锦江之星】杀半波---->绿单<----开:羊05错

139期【锦江之星】杀半波---->绿<----开:牛47对----狠狠干掉

140期【锦江之星】杀半波---->绿<----开:鼠12对----狠狠干掉

141期【锦江之星】杀半波---->蓝单<----开:狗02对----狠狠干掉

142期【锦江之星】杀半波---->红双<----开:龙20对----狠狠干掉

143期【锦江之星】杀半波---->红双<----开:牛47对----狠狠干掉

144期【锦江之星】杀半波---->红双<----开:羊17对----狠狠干掉

001期【锦江之星】杀半波---->红双<----开:猴40错

002期【锦江之星】杀半波---->绿单<----开:龙08对----狠狠干掉

003期【锦江之星】杀半波---->红双<----开:鸡39对----狠狠干掉

004期【锦江之星】杀半波---->红单<----开:猪01错

005期【锦江之星】杀半波---->绿单<----开:狗38对----狠狠干掉

006期【锦江之星】杀半波---->红双<----开:鼠36对----狠狠干掉

007期【锦江之星】杀半波---->绿双<----开:马42对----狠狠干掉

008期【锦江之星】杀半波---->绿<----开:鼠13对----狠狠干掉

009期【锦江之星】杀半波---->蓝双<----开:蛇20错----狠狠干掉

010期【锦江之星】杀半波---->蓝双<----开:?00对----狠狠干掉


 

红单:01 07 13 19 23 29 35 45
红双:02 08 12 18 24 30 34 40 46

蓝单:03 09 15 25 31 37 41 47
蓝双:04 10 14 20 26 36 42 48

绿单:05 11 17 21 27 33 39 43 49
绿双:06 16 22 28 32 38 44

 

免费公开在王中王04400.com

 

要想中奖,要好资料,请记住六合王中王www.00440.com这里才是你发财致富的港湾哦,切记!切记!